Etusivu

Lapsilla on oikeus oppia liikkumaan vesillä turvallisesti!

Suomi on maailman vesistöisin ja Euroopan saaristoisin maa. Meillä on jokia, lampia, järviä ja mahtava Itämeri: Vesistöjä on ihan jokaisessa kunnassa!

Innostetaan kaikki lapset vesille!

Me suomalaiset osaamme nauttia upeasta vesiluonnostamme ja puhtaiden vesiemme äärellä olosta. Kalastamme kesät talvet ja veneilemme ahkerasti soutaen, meloen, veneillen moottorilla sekä purjeilla. Harrastamme vesillä liikkumista seuroissa, yksin ja ystäviemme kanssa. Eipä siis ihme, että lapsemmekin nauttivat vesilläolosta.

Turvallisen vesilläliikkumisen opettaminen on tärkeää, koska vesi luontaisesti kiinnostaa lasta ja vetää puoleensa.

Lapsilla on oikeus oppia nauttimaan vesiluonnosta, innostua huomioimaan ja välittämään vesistön tilasta sekä motivoitua kehittämään uimataitoa. Siksi turvallisen vesilläliikkumisen perusteet kuuluu opettaa lapsille ihan pienestä pitäen. Vesillä viihtyvän lapsen kanssa on kivaa veneillä.

Osta Vaahtopäät purjehdusleirillä -kirja tästä linkistä

Jokaisella lapsella on oikeus oppia liikkumaan vesillä turvallisesti ihan pienestä pitäen!

Lisäämällä tietoa, käyttämällä pelastusliivejä ja kannustamalla toimimaan turvallisesti voimme ennaltaehkäistä vesillä tapahtuvat onnettomuudet ja hukkumiset.

Aloitetaan lasten opettaminen nyt

Vilskettä Vesille -opetuskirjoihin on tarinallistettu vesilläliikkumisen tärkeät aakkoset. Näitä kirjoja lukemalla voi lapsi oppia helposti tärkeitä asioita. Hyvin valmistautuneena vesillä on kivaa ja lapsi kokee enemmän onnistumisia. Tieto lisää ymmärrystä. Vaahtopäiden kokemuksiin on helppoa samaistua ja sitten muistaa tärkeitä asioita kun on itse vesillä.

Ensimmäinen Vilskettä vesillä -kirja opettaa purjehduksen perusteet. Se on maailman vanhin tapa liikkua vesillä ilman käsivoimia. Vilskettä Vesille kirjat kannustavat kaikkia lapsia lukemaan ja oppimaan yhdessä uusia kansalaistaitoja.

Lukeminen kannattaa aina

Hyvät lukukokemukset yhdessä vanhemman kanssa kannustaa lasta oppimaan ja ihmettelemään. Yhdessä lukeminen on kiva harrastus, joka tarjoaa luontevaa läheisyyttä ja vuorovaikutusta. Meillä vanhemmilla on sekä oikeus, että velvollisuus innostaa lapsia lukemaan ja liikkumaan. Vilskettä Vesillä kirjoista oppii ja motivoituu näihin molempiin.

Osta Vaahtopäät purjehdusleirillä -kirja tästä linkistä

Huolehdi lapsesta aina vesillä ja veden äärellä

Ennaltaehkäise vesionnettomuudet huolehtimalla lapsen turvallisuudesta vesillä ja opettamalla lapsi liikkumaan vesillä turvallisesti.

__________

VAAHTOPÄIDEN VINKIT VESILLE:

Kerro ja lue lapselle ihan pienestä pitäen innostavia tarinoita veneistä, vesiturvallisuudesta ja elämästä rannoilla.

Valvo lasta aina veden äärellä, rannalla, vesileikeissä, uimassa, laiturilla ja veneillessä.

Kannusta lasta oppimaan turvallista vesilläliikkumista ja veneilyä, rohkaise, ohjaa, ja kiitä

Sovi ja perustele rantaan sekä vesilläoloon yhteiset pelisäännöt ja noudattakaa niitä.

Opeta lapsi uimaan jo ennen kouluikää ja kehittäkää uimataitoanne yhdessä. Hyvä uimataito on myös jokaisen aikuisen tärkein turvallisuustaito vesillä. 

Tutustukaa yhdessä vesilläoloon ja kokeilkaa eri vesilajeja. Ole opettelevalle lapselle kärsivällinen.

Käyttäkää aina pelastusliivejä ja näytä itse esimerkkiä. Aikuinen varmistaa, että lapsen pelastusliivit ovat oikean kokoiset ja kunnolla kiinni, myös jalkaremmit.

Anna lapselle mahdollisuus oppia itse liikkumaan veneessä turvallisesti ja pitämään kiinni.

Osallista lasta mukaan veneen kaikkiin puuhiin mutta muista, että lapsen keskittymiskyky on vielä kehittymässä.

Nauttikaa kivasta yhdessäolosta ja pitää hauskaa vesillä!

PS. Kun muistaa vielä ottaa mukaan hyvät eväät, juotavaa, pyyhkeen, aurinkorasvaa ja varavarusteet mukaan, niin vesillä voi viihtyä helposti pidempään.

__________

Onnettomuuden sattuessa toimi nopeasti ja muista Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton H-RAP:

HÄLYTÄ, RAUHOITA, APUVÄLINE, PELASTA!

Me kannustamme kaikkia liikkumaan vesillä turvallisesti – yhdessä Vaahtopäiden kanssa!

Vilskettä Vesillä yhteistyössä ovat mukana kaikki veneilyn huipputyypit, Venealan keskusliitto Finnboat, Suomen Rehtorit, Suomen Luokanopettajat, Lukuliike, Opetushallitus ja Aalloille Finland Oy